اندیشه سیاسی فاضل مقداد
38 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » بهار 1382 - شماره 21 (18 صفحه - از 157 تا 174)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اندیشه سیاسی فاضل مقداد با محوریت عنصر زمان و مکان و پیوستگی دین و سیاست، از طرفی، اجتهاد و تلاش علمی فقها را پویایی و توانمندی خاصی بخشیده و از سوی دیگر، عالمان و فقهای شیعه را منزلتی رفیع داده است به گونه‏ای که تبیین کننده جایگاه فقها در سیاست و حاکمیت آنان در عرصه عمومی جامعه بوده و به این نکته منتهی می‏گردد که در ساختار سیاسی جامعه اسلامی یا بایستی فقیه، حاکم شده یا حاکم، فقیه گردد. با چنین نگرشی، به ولی فقیه و شرایط آن و اختیارات مبسوط حاکم اسلامی در عرصه مصالح عمومی و تأمین نظم و امنیت و هدایت جامعه به سوی صلاح توجه نموده و فرد و دولت را نیز با نگاه به جایگاه والای فرد در نظام سیاسی ولایت فقیه بررسی کرده و حقوق و وظایف متقابل حکومت و مردم را تبیین نموده است. واژه‏های کلیدی: فاضل مقداد، دین و سیاست، حکومت مطلوب، ولایت فقیه، شایسته سالاری.