روابط متقابل مردم و حاکمان
38 بازدید
محل نشر: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 19
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی